Vzdelávací kurz – Notačný program Sibelius

Prezenčná forma / 8 vyučovacích hodín

U nás alebo u Vás na škole.

ING. JAROSLAV MUSIL

Software Engineer

Absolvent VUT Brno – výpočtová technika, pedagogické doplnkové vzdelanie, absolvent ZUŠ, odbor gitara, aktívny hudobník, aranžér, hudobná réžia. História: Výskumný ústav výpočtovej techniky, pedagóg strednej odbornej školy, hudobné nahrávacie štúdio – vedúci, aranžmány, hudobná réžia, hudobná prax v zahraničí, manažér pre školy v spolupráci s rôznymi firmami a organizáciami – support softvérových produktov, prezentácie, školenia, preklady zahraničných odborných materiálov, manuály, príručky, články a testy v časopisoch, projekty pre školy. Prednáša na VUT Brno odbor audio inžinierstva.