Výroba hudobných podkladov

hudobne podklady waw
 • nahrávanie
 • editácia / strih / ladenie
 • mix
 • mastering
 • spev
 • kapely
 • súbory
 • dychovky
 • spevácke zbory
 • Výroba hudobných podkladov
 • MIDI
 • MP3
 • WAW
 • pre spevákov, speváčky, duo, trio, divadlá, agentúry, ZUŠ, na súťaže 
 • kompozícia skladieb
 • aranžmány skladieb pre ZUŠ, kapely, dychovky, orchestre, Big Band a iné.
 • prepis starých nôt do digitálnej podoby (music xml, pdf)
 • transkripcia nahrávok
digitalizácia z platne alebo kazety
 • Digitalizácia starých nahrávok
 • Prepis z kazety do MP3, WAW
 • Prepis z vynilovej platne do MP3, WAW
tvorba web stránok lacno
 • Tvorba web stránok vo WordPress
 • Registrácia domény
 • Webhosting
 • Vzdelávací kurz- Notačný program Sibelius
 • Pre základné umelecké školy, konzervatóriá
Ľudové piesne pre detský školský band
Ľudové piesne pre detský školský band